Welkom

                                                                                                                                                                      

Deze website geeft je informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagereschoolkinderen in Hoeilaart voor het schooljaar 2020-2021.

Kinderen die aangemeld werden en waarvoor geen plaats toegewezen werd, staan op de wachtlijst van de school. De school neemt zelf contact op wanneer een kind van de wachtlijst in aanmerking komt voor een vrije plaatsGelieve dus zelf geen contact op te nemen met de school in dat geval. U hoeft dan ook geen contact op te nemen met de school tijdens de vrije inschrijvingen. Deze zijn enkel bedoeld voor kinderen die nog niet aangemeld werden en/of op een wachtlijst staan.

 

Indien je je kind niet aangemeld hebt, kan je alsnog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode op voorwaarde dat er beschikbare plaatsen zijn. Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een school te bezoeken of ter plaatse in te schrijven. Je kan enkel na afspraak terecht in een school als dat nodig zou zijn en op voorwaarde dat het toegestaan is op basis van deze maatregelen. 

U vindt een actueel overzicht van het aantal vrije plaatsen (update 1 juni 2020) op de pagina 'vrije plaatsen' op deze website.

De VRIJE INSCHRIJVINGEN zijn gestart op woensdag 3 juni 2020 om 9u. De volgorde van inschrijven of de plaats op de wachtlijst wordt vanaf dan in chronologische volgorde vastgelegd.

Vanaf 24 augustus 2020 kan u terug terecht in de scholen om uw kind in te schrijven op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn. De contactgegevens kan u vinden via het tabblad 'scholen'.

GO! Basisschool Het Groene Dal:   stuur een email naar bsho.sec@sgr10.be waarin u de naam/namen en geboortedatum van uw kind(eren) noteert. De school zal u de nodige documenten voor inschrijving bezorgen. Indien u op de wachtlijst terecht komt, ontvangt u een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving en uw plaats op de wachtlijst.

Vrije Sint-Clemensschool:    Stuur een email als u meer informatie wenst en/of neem telefonisch contact op met de school via 02 657 01 40. U krijgt dan de nodige informatie over de verdere procedure om in te schrijven of om de gegevens te laten registreren op de wachtlijst. Dit zal u ook via email moeten bevestigen. 

 

 logo hoeilaart              Meer informatie vind je ook in de infofolder hieronder.