Vrije plaatsen

Hoeveel vrije plaatsen zijn er in de scholen?

De vrije plaatsen worden op deze pagina bekend gemaakt vlak vóór de start van elke aanmeldingsperiode en geactualiseerd vóór de start van de vrije inschrijvingsperiode. 

Aangezien we werken met een aanmeldsysteem zijn we voor de 'instroomjaren' (instapklas: geboortejaar 2018, 1ste kleuterklas: geboortejaar 2017 en voor het eerste leerjaar) verplicht om te werken met een systeem van 'dubbele contingentering'. De scholen hebben zo een extra instrument om te streven naar een sociale mix door een voorrangsregeling te hanteren voor indicator- (ind) en niet-indicatorleerlingen (nind). In Hoeilaart streven we naar een gemiddelde relatieve aanwezigheid van minstens 10% indicatorleerlingen op elke school.

Voor de instroomjaren lees je in onderstaande tabel 2 cijfers: eerst het aantal vrije plaatsen voor indicatorleerlingen (ind) / het tweede cijfer geeft het aantal vrije plaatsen voor niet-indicatorleerlingen weer.

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling:  Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat   en/of   heeft de moeder van het kind GEEN diploma secundair onderwijs?

 

Onderstaand overzicht: update beschikbare plaatsen op 1 juni 2020 (op de website van het Groene Dal vind je de stand van zaken aan het eind van het schooljaar). 

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2018
ind / nind
Geboortejaar 2017
ind / nind
Geboortejaar 2016
ind / nind
Geboortejaar 2015
ind / nind
Leerjaar 1
ind / nind
Leerjaar 2
ind / nind
Leerjaar 3
ind / nind
Leerjaar 4
ind / nind
Leerjaar 5
ind / nind
Leerjaar 6
ind / nind
GO! basisschool Het Groene Dal - / 1 - / - - 2 - / 10 9 5 0 10 1
Vrije Sint-Clemensschool Kleuterschool - / 1 - / - - 3 - - - - - -
Vrije Sint-Clemensschool Lagere school - - - - - / - - 3 - - -